top of page

כתבות שהתפרסמו 

כתבות ומתכונים שפורסמו במגזינים ואתרי שונים ביניהם: לאישה, אתר כיפה, ידיעות רמת גן גבעתיים ועוד.

Camera for filming TV show

אתר כיפה

bottom of page