top of page
Orange Minimalist Paradise Facebook  Event Cover.png

מדיניות ביטולים - סדנאות וקורס הבישול

ביטול סדנאות

• בסדנאות ניתן לבטל הרשמה ולקבל החזר מלא עד 5 ימים לפני מועד הסדנה,  
אם מבטלים 5 ימים עד 48 שעות לפני הסדנה ניתן לתאם מועד אחר.

לא ניתן לבטל פחות מ 48 שעות לפני המועד.

אם הסדנה מתבטלת בגלל שלא נרשמו מספיק, הביטול יתבצע עד 48 שעות לפני המועד
וניתן יהיה לקבל החזר כספי מלא או להירשם למועד אחר.

 

ביטול קורס בישול

 

עד שבועיים לפני ניתן לבטל ולקבל החזר מלא פחות עמלת חיוב כרטיס אשראי.
• שבועיים - חמישה ימים לפני מועד פתיחת הקורס,  
יגבה 25% מעלות הקורס.
• פחות מ 5 ימים יגבו 50% מעלות הקורס.

*אם במהלך הקורס מבטלים הרשמה יתקזזו השיעורים שהיו ויקבלו החזר 50% מהסכום שנותר.

ניתן לבצע ביטול דרך שליחת הודעה למס' הנייד: 052-478-6456

 

bottom of page